Producenci AGD

Zwiększ wydajność produkcji dzięki standaryzacji logistyki wewnętrznej oraz zapewnieniu optymalnego poziomu komponentów przy linii produkcyjnej

Zapytaj o ofertę

Zidentyfikuj problemy obniżające wydajność

Jakie problemy związane z produkcją uda się zidentyfikować?

Najczęstsze problemy, z jakimi się spotykamy w przypadku produkcji AGD to nieplanowane zatrzymania linii lub opóźnienia związane z nieefektywnymi dostawami komponentów na linię produkcyjną.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Dzięki stałemu monitoringowi ruchu wózków transportowych możliwa jest standaryzacja i stały monitoring przepływów na produkcję, a dzięki rejestracji czasu i miejsca pracy, można zidentyfikować i następnie zaadresować przyczyny różnic w wydajności.

Jakie odniosę korzyści?

Możliwa jest redukcja nieplanowanych przestojów produkcji nawet o 100%

Jakie problemy dotyczące logistyki uda się zidentyfikować?

Najczęstsze problemy w logistyce wewnętrznej dla produkcji AGD związane są planowaniem i monitoringiem tras i harmonogramów przejazdów pociągów logistycznych. Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów przy linii produkcyjnej oraz terminowości, szczególnie jeśli dostawy są w systemie push, a linia wymaga bardzo dużej przewidywalności procesu.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Na początku analizujemy, w jaki sposób przebiega obecny proces dostaw surowców na linię produkcyjną, np. kiedy się pojawiają największe odchylenia, a w którym miejscu wąskie gardła. Na tej podstawie pomagamy ustalić standard (trasy, częstotliwość przejazdów, liczbę wagoników, itp.), który następnie nasz system monitoruje 24/7, przekazując m.in. automatyczne alerty w przypadku opóźnień lub niepożądanych odchyleń.

Jakie odniosę korzyści?

Wydajny i ustandaryzowany transport wewnętrzny nie tylko pozwala na poprawę OEE, ale też umożliwia zmniejszenie liczby zasobów zaangażowanych w logistykę wewnętrzną, szczególnie pociągów logistycznych lub wagoników.

Popraw wykorzystanie zasobów i przestrzeni

O jakie zasoby chodzi?

System Indoorway monitoruje dokładne wykorzystanie środków transportu takich jak wózki w magazynie zajmujące się kompletacją oraz pociągi logistyczne dostarczające materiały na linię produkcyjną.

Jak Indoorway pomoże mi w lepszym wykorzystaniu zasobów?

Dostarczamy dokładnych danych o trasach przejazdów oraz wydajności poszczególnych środków transportu, w tym pustych przejazdów. Na podstawie tych danych pomagamy Klientom podjąć decyzję o optymalnych wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Jakie odniosę korzyści?

Z naszych obserwacji wynika, że firmy produkcyjne z branży AGD posiadają zazwyczaj zbyt dużo środków transportu w stosunku do potrzeb. Dane z systemu Indoorway pozwalają na optymalizację floty, co pozwala na oszczędności zarówno bieżących kosztów operacyjnych jak i wydatków inwestycyjnych, które są oparte na konkretnych danych, nie na założeniach.

O jaką przestrzeń chodzi?

Najbardziej cenną przestrzenią, jaką można uwolnić, jest ta przy linii produkcyjnej.

Jak Indoorway mi w tym pomoże?

Standaryzacja i stały monitoring logistyki wewnętrznej pozwala na trzymanie optymalnej liczby komponentów przy linii produkcyjnej, dzięki udrożnieniu dróg transportowych oraz wdrożeniu powtarzalnych harmonogramów dostaw.

Jakie odniosę korzyści?

Uwolniona przestrzeń poprawia bezpieczeństwo pracy i może też umożliwić przyspieszenie czasu taktu, szczególnie jeśli logistyka wewnętrzna jest uznawana za wąskie gardło.