Meble i artykuły wyposażenia wnętrz

Popraw wydajność dzięki lepszej organizacji pracy w gniazdach produkcyjnych oraz monitoringowi przepływów półproduktów

Zapytaj o ofertę

Zidentyfikuj problemy obniżające wydajność

Jakie problemy związane z produkcją uda się zidentyfikować?

Najczęstsze problemy, z jakimi się spotykamy w produkcji mebli jak i innych artykułów wyposażenia wnętrz to nierówna wydajność pracy w procesach manualnych, takich jak montaż. Jest to szczególnie widoczne w produkcji krótkich serii składających się z wielu komponentów lub gdy występuje wiele rodzajów wyrobów gotowych.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

System Indoorway na bieżąco monitoruje obsadzenie stanowisk pracy pod kątem matrycy umiejętności pracowników, a dzięki rejestracji i miejsca pracy identyfikuje nieefektywności procesowe (Muda) takie jak zbędny ruch, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie oraz niewykorzystany potencjał pracowników.

Jakie odniosę korzyści?

Podniesienie wydajności procesów manualnych w bezpośredni sposób przekłada się na możliwość zwiększenia wolumenów produkcji, nawet o 10%.

Jakie problemy dotyczące logistyki uda się zidentyfikować?

Główne problemy przy produkcji mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz związane są z zaplanowaniem i utrzymaniem wydajnego procesu kompletacji, a także przepływów półproduktów pomiędzy gniazdami produkcyjnymi.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Dzięki stałemu monitoringowi ruchu wózków transportowych możliwa jest standaryzacja i stały monitoring poprawności przebiegu przepływów na produkcję, szczególnie  w przypadku integracji z danymi z WMS.

Jakie odniosę korzyści?

Poprawa wydajności przepływów poprzez eliminację marnotrawstw (Muda) pozwala na skrócenie czasu cyklu, co przekłada się bezpośrednio na możliwość zwiększenia wolumenów produkcji bez zwiększenia liczby zasobów produkcyjnych.

Popraw wykorzystanie zasobów i przestrzeni

O jakie zasoby chodzi?

Przy manualnych czynnościach wytwórczych takich jak montaż, istotne jest, aby pracownicy spędzali jak najwięcej czasu na produkcji, a jak najmniej na czynnościach pobocznych, np. związanych z poszukiwaniem narzędzi pracy lub komponentów.

Jak Indoorway pomoże mi w lepszym wykorzystaniu zasobów?

System Indoorway rejestruje dokładnie czas pracy spędzony w różnych częściach zakładu, dzięki czemu pomaga w identyfikacji gdzie występują największe marnotrawstwa (Muda) procesowe. Na podstawie tych informacji można zmienić organizację pracy albo przestrzeni, a ponieważ Indoorway w trybie ciągłym monitoruje wskaźniki wydajności, można szybko sprawdzić czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane efekty.

Jakie odniosę korzyści?

Lepsze wykorzystanie zasobów przekłada się bezpośrednio na wydajność, czyli zwiększenie wolumenu produkcji bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych w środki produkcji.

O którą przestrzeń chodzi?

Najdroższą przestrzenią jest ta przy gniazdach produkcyjnych, która często jest w nadmiernym stopniu zajęta przez półprodukty i komponenty. Ich poziom musi gwarantować zapewnienie ciągłości produkcji.

Jak Indoorway mi w tym pomoże?

System Indoorway monitoruje dokładnie, ile czasu spędzają komponenty oraz półprodukty przy gniazdach produkcyjnych i jak często rotują. Dzięki takim danym można udrożnić przepływy, a tym samym uwolnić przestrzeń na produkcję.

Jakie odniosę korzyści?

Dostępna przestrzeń jest dużym ograniczeniem przy planach zwiększenia wolumenu produkcji. Możliwość wykorzystania większej jej części na produkcję, a nie zapasy, pozwala na zwiększenie wolumenów produkcji bez dodatkowych inwestycji.