Wózki 4.0: wydajność oraz bezpieczeństwo pracy

Ostrzeganie na żywo o potencjalnych kolizjach, analiza pustych przejazdów oraz tras w procesie kompletacji

Zapytaj o ofertę

Ostrzeganie o potencjalnych wypadkach

Jak to działa?

Lokalizatory UWB Indoorway umieszczane są na wózkach oraz mogą być noszone przez pracowników. Dzięki temu system zna ich dokładną lokalizację i prędkość oraz mierzy między nimi odległości w czasie rzeczywistym. Jeśli lokalizatory znajdują się na kursie kolizyjnym, mogą się zaświecić lampki ostrzegawcze lub pojawić sygnał dźwiękowy na wózku. Jest również możliwe automatyczne zwalnianie wózka w wybranej strefie lub sytuacji, co może jednak wymagać współpracy z dostawcą wózków.

Czym się to różni od innych systemów na rynku?

System Indoorway nie tylko mierzy odległość pomiędzy lokalizatorami, ale też ich dokładną lokalizację na hali. Pozwala to na uzyskanie dokładnej informacji o miejscu wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. System też można łatwo rozszerzyć aby dostać informację o wydajności pracy wózków. W odróżnieniu od innych systemów, lokalizatorów pracowniczych nie trzeba często ładować, bateria starcza na ponad rok.

Jakie odniosę korzyści?

Podstawową korzyścią będzie zmniejszenie ryzyka kolizji pomiędzy wózkami oraz z pracownikami.

Ostrzeganie o niebezpiecznych zachowaniach

Jakie alerty mogę otrzymać?

System Indoorway może wysyłać alerty w postaci SMS, sygnałów świetlnych lub dźwiękowych na zdarzenia zdefiniowane przez Klienta jako niebezpieczne. Może to być np. zbyt długi postój w alejce, przekroczenie prędkości, wjazd w nieautoryzowaną strefę, uderzenia (dzięki odczytom z akcelerometru wbudowanego w lokalizator), jazda pod prąd i wiele innych. Każde ostrzeżenie jest przygotowane pod specyfikę operacji i przestrzeni oraz dokładnie testowane przed wprowadzeniem.

Jak mogę zareagować?

Alerty dzielimy na takie, które wymagają natychmiastowej reakcji oraz te, które pomagają w zaplanowaniu bardziej bezpiecznej przestrzeni lub procesów. Każdy z przypadków ma więc odpowiedni format oraz adresata, a zaletą systemu jest możliwość stałego monitoringu wskaźników bezpieczeństwa, które dokładnie pokazują czy reakcja wpłynęła pozytywnie na obniżenie ryzyka wypadków.

Jakie odniosę korzyści?

Podstawową korzyścią będzie zmniejszenie ryzyka kolizji pomiędzy wózkami oraz z pracownikami.

Analiza wydajności wózków

Jakie dane mogę otrzymać?

System Indoorway zbiera dane o ruchu oraz postojach wózków i pokazuje je na mapie zakładu lub magazynu Klienta. Zamontowane dodatkowo na widłach dalmierze laserowe dodadzą informacje, które z przejazdów były z towarem, a które puste. Klienci mogą też sprawdzić dokładnie przebieg tras poszczególnych przejazdów w postaci automatycznie generowanych diagramów spaghetti lub map ciepła.

Jak mogę zareagować?

Analiza rzeczywistej wydajności poszczególnych wózków (ich producenci udostępniają jedynie motogodziny) pozwala na lepsze planowanie ich wykorzystania do różnych procesów, a także podejmowanie decyzji dotyczących zakupów lub wynajmu wózków mając dokładne informacje o rzeczywiście niezbędnej wielkości floty.

Jakie odniosę korzyści?

Optymalizacja wykorzystania wózków to niższe koszty wynajmu lub zakupu, a także dodatkowe oszczędności na kosztach zatrudnienia operatorów, których w niektórych regionach kraju trudno w ogóle znaleźć. Redukcja jednego wózka to sumaryczna oszczędność nawet 20 000 zł miesięcznie.