Polityka Prywatności i Plików Cookies strony indoorway.com

Informacje Ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14.02.2020 roku.
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników zebranych w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej indoorway.com oraz jej wersji mobilnej (dalej jako „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady korzystania z plików cookie oraz podobnych technologii na Stronie.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony jest Indoorway sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000660847, NIP 7123329089, REGON 7123329089 (dalej jako „Indoorway”).
 • Rozpoczynając korzystanie ze Strony albo kontynuując korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian do Polityki Prywatności, potwierdzasz, ze zapoznałaś/eś się z jej treścią i zgadzasz się na jej postanowienia. Niniejsza Polityka zawiera wszystkie postanowienia dotyczące prywatności i zastępuje wszelkie wcześniejsze polityki. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być czytana wraz z Regulaminem i wszelkimi innymi regulaminami, które Ci przekażemy.
 • Niniejsza Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana z ważnych przyczyn, na przykład w wypadku istotnej modyfikacji sposobu świadczenia przez nas usług lub funkcjonowania Strony, bądź na skutek konieczności dostosowania jej do zmian obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli dysponujemy Twoim adresem poczty elektronicznej, powiadomimy Cię o tych zmianach, wysyłając wiadomość mailową z adresu contact@indoorway.com. Nowa wersja Polityki Prywatności zostanie również zamieszczona na Stronie. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności będzie każdorazowo wskazana na początku niniejszego dokumentu.

Jakie dane zbieramy? Zakres, cele i postawy prawne przetwarzania

 • Formularz kontaktowy. Aby zapewnić możliwość kontaktu z Tobą, prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: adresu e-mail i Twojego numeru telefonu. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe – w przeciwnym razie nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.
 • Cel: umożliwienie kontaktowania się z Indoorway oraz umożliwienia nam kontaktu z Tobą. Twoje dane mogą być również wykorzystywane do prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Indoorway, pod warunkiem, że wyrazisz odrębną zgodę na kontakt telefoniczny lub komunikację e-mail oraz nie sprzeciwisz się wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych.
 • Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Indoorway w zapewnieniu kontaktu pomiędzy Indoorway a użytkownikami.
 • Zgoda na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celach marketingowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Indoorway. Jednakże abyśmy mogli kontaktować się z Tobą telefonicznie i mailowo w celach marketingowych, konieczne jest wyrażenie przez Ciebie dodatkowej zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać przez Ciebie cofnięta w dowolnym momencie.
 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą.
 • Zapis do newslettera. Indoorway udostępnia usługę wysyłki newslettera dla swoich użytkowników oraz potencjalnych klientów. Wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe – w przeciwnym razie nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.
 • Cel: przekazywanie informacji o naszych usługach.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Indoorway w udzielaniu informacji użytkownikom i potencjalnym klientom oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług.
 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami nie dłużej jednak niż (i) przez 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą albo (ii) do daty zakończenia przez Ciebie subskrypcji do newslettera.
 • Pobieranie case study. W tym celu przetwarzamy: Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe – w przeciwnym razie nie będziemy mogli przesłać Ci materiałów.
 • Cel: Wysyłka case study lub innych materiałów informacyjnych, które wybierzesz.
 • Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Indoorway polegający na odpowiadaniu na zapytania użytkowników (tj. prośby o przesłanie materiałów).
 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą.
 • Dane wymagane do logowania. Indoorway jest odpowiedzialny za tworzenie kont dla użytkowników (pracowników lub współpracowników Klienta Indoorway), w ramach świadczonej usługi. Dla każdego z użytkowników przetwarzane są następujące dane osobowe: imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz nazwa spółki, która jest naszym Klientem.
 • Cel: możliwość korzystania z konta internetowego przez użytkowników.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Indoorway w świadczeniu usług na rzecz Klienta.
 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od ostatniego kontaktu z Tobą.
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw. Wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami, do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego albo przedawnienia roszczeń.
 • Dane dotyczące Twojego korzystania ze strony. Za pomocą plików cookies i innych technologii zbieramy również dane dotyczące urządzenia, z którego korzystasz, Twojej przeglądarki, Twój adres IP i inne identyfikatory urządzeń, a także dane dotyczące Twojej interakcji ze Stroną. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies i innych technologii, w tym celów, dla których są wykorzystywane, znajdziesz w pkt 5 poniżej.
 • Podstawa prawna: W zależności od rodzajów plików cookies oraz wykorzystywanych technologii, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie: (i) prawnie uzasadnionego interesu Indoorway w zapewnieniu Ci możliwości jak najlepszego wykorzystania Strony oraz poprawy jej funkcjonalności, a także marketingu bezpośredniego naszych usług; (ii) zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych, w zakresie w jakim Indoorway nie może działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Wówczas, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat.

Twoje prawa

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, kiedy jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes (zwłaszcza w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – w przypadku Twojego sprzeciwu, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w powyższym celu). Masz również prawo zażądać korekty lub usunięcia Twoich danych, jeżeli zauważysz, że określone informacje o Tobie są nieprawidłowe lub nieaktualne.

Jeżeli poprosisz nas, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych lub usunęli je, spełnimy to żądanie, o ile nie istnieje nadrzędny interes prawny uzasadniający ich dalsze przetwarzanie przez nas (np. obrona przed roszczeniami bądź obowiązek prawny przechowania danych, na przykład do celów księgowych lub podatkowych). Możesz zażądać dostępu do swoich danych bądź uzyskania ich kopii; masz także prawo do przenoszenia danych do innego administratora i do ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Aby wykonać którekolwiek z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem: [contact@indoorway.com].

Odbiorcy danych

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które działają w naszym imieniu, wyłącznie w oparciu o nasze wytyczne (podmiotom przetwarzającym dane). Korzystamy z uważnie dobieranych usług podmiotów przetwarzających dane głównie do przechowywania Twoich danych na bezpiecznych serwerach zlokalizowanych na terenie UE. Możemy również angażować podmioty przetwarzające, które świadczą usługi obsługi klienta lub usługi marketingowe (tj. wysyłkę marketingowych wiadomości e-mail w naszym imieniu).

Każdorazowo zapewnione są odpowiednie gwarancje - przede wszystkim współpracujemy tylko z zaufanymi i zweryfikowanymi podmiotami przetwarzającymi oraz zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania zgodne z RODO.

Możemy być również zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom (zwłaszcza policji lub prokuraturze), jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem oraz pod warunkiem, że będzie istniała odpowiednia podstawa prawna (np. nakaz sądowy) do udzielenia im dostępu do Twoich danych.

Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii

W celu poprawy funkcjonowania naszej Strony, używamy plików cookie, plików web beacons, technik rozpoznawania urządzeń (device fingerprinting) i podobnych technologii. Korzystamy też z narzędzi Google Analytics.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twój komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies są następnie przesyłane z powrotem na stronę, z której pochodzą, podczas każdej kolejnej wizyty, lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki cookies. Pliki cookies są użyteczne, bo pozwalają stronie rozpoznawać urządzenie użytkownika, ułatwiają nawigowanie pomiędzy stronami, zapamiętują Twoje preferencje i zapewniają ogólną poprawę działania stron. Dzięki plikom cookies reklamy, które widzisz w internecie, będą także lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań. Na tej Stronie używane są następujące typy cookies:

 • Trwałe pliki cookies - te cookies pozostają w pamięci urządzenia użytkownika na czas określony w pliku. Aktywują się za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza stronę, z której pochodzi dany plik cookie.
 • Sesyjne pliki cookies - te cookies pozwalają operatorom stron internetowych zbierać informacje o aktywności użytkownika w trakcie jednej sesji przeglądarki. Sesja zaczyna się, kiedy użytkownik otwiera okno przeglądarki, a kończy w momencie zamknięcia okna. Pliki sesyjne są tymczasowe. Zostaną usunięte w chwili zamknięcia przeglądarki.
 • Niezbędne pliki cookies - te cookies umożliwiają funkcjonowanie strony. Ponieważ są niezbędne dla poprawnego działania strony, nie jest wymagane wyrażenie zgody na ich obecność. Pliki te są konieczne do poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcjonalności, w tym bezpiecznych sekcji strony. Bez tych plików cookies nie byłyby możliwe usługi takie, jak robienie zakupów czy płatności internetowe.
 • Pliki cookies związane z wydajnością strony - te cookies gromadzą anonimowe dane o odwiedzinach na stronach. Korzystając z niniejszej Strony, zgadzasz się na umieszczanie tego typu plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki te zbierają informacje na temat najczęściej odwiedzanych stron i komunikatów błędów na stronach. Nie są gromadzone dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Wszystkie dane zbierane przez te pliki są zagregowane, dzięki czemu stają się anonimowe. Są one używane wyłącznie do poprawy funkcjonowania Strony.
 • Pliki cookies związane z funkcjonalnością - te cookies zapamiętują dokonywane przez Ciebie wybory w celu poprawy działania Strony. Korzystając z niniejszej Strony, zgadzasz się na umieszczanie tego typu plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki te pozwalają Stronie na zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewnienie poprawionych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te mogą również zapamiętywać zmiany, jakie wprowadziłeś w edytowalnej części strony - takie, jak rozmiar tekstu lub rodzaj czcionki. Mogą być również wykorzystywane do zapewnienia Ci usług takich, jak obejrzenie pliku wideo lub zamieszczenie komentarza na blogu. Informacje gromadzone przez te cookies mogą być anonimowe i nie mogą śledzić Twojej historii przeglądania na innych stronach.
 • Pliki cookies związane z reklamami i ich odbiorcami - te cookies gromadzą informacje na temat Twoich zwyczajów związanych z przeglądaniem stron w celu wyświetlania reklam adekwatnych do Twoich zainteresowań. Pliki te pomagają też ograniczyć częstość wyświetlania tych samych reklam i zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Zwykle są umieszczane na Stronie przez sieci reklamowe za naszym pozwoleniem. Zapamiętują, że strona została przez Ciebie odwiedzona i udostępniają tę informację innym podmiotom, na przykład reklamodawcom. W wielu przypadkach pliki cookies związane z reklamami i ich odbiorcami są powiązane z funkcjonalnością strony, którą zarządza podmiot zewnętrzny.

Web beacons (zwane też znacznikami pikselowymi) to transparentne pliki graficzne, używane do monitorowania Twojej aktywności na stronie i interakcji z jej elementami.

Rozpoznawanie urządzeń (device fingerprinting) to technologia, która pomaga w zbieraniu danych na temat Twojego urządzenia (używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, wtyczek, strefy czasowej i innych ustawień). Wykorzystujemy te informacje w celu Twojej identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa na naszej stronie.

Google Analytics to narzędzie, którego używamy, by mierzyć liczbę wizyt na stronie, sprawdzać, które funkcjonalności cieszą się największą popularnością, oraz ulepszać działanie strony. By dowiedzieć się więcej na temat narzędzi Google Analytics i swojej prywatności, odwiedź stronę: [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Możesz też zablokować śledzenie przez Google Analytics, instalując w swojej przeglądarce specjalną wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google Tag Manager to narzędzie służące nam do analizy użycia strony. Te „cookies” pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej strony poprzez przypisanie do twojego urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie podczas następnej wizyty

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach statystycznych, aby dopasować treści, działanie i strukturę strony do indywidualnych preferencji użytkowników, a także wyświetlać treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Pliki cookies i obrazy web beacon, które są używane do kierowania reklam do odpowiedniej publiczności, mogą być powiązane z innymi serwisami internetowymi, takimi jak Facebook. Pliki cookies mogą zbierać dane osobowe w celu poprawienia działania strony. Dane te są przechowywane w zaszyfrowanej postaci, a dostęp do nich jest ograniczony. Pliki cookies, których używają na Stronie osoby trzecie, w tym w szczególności użytkownicy strony, podlegają własnej polityce prywatności.

Używanie plików cookies i podobnych technologii jest automatycznie dopuszczone przez przeglądarki. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym momencie. Aby poznać szczegóły na temat użytku plików cookies, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o cookies i podobnych technologiach oraz sprawdzić, jak wyłączyć je w używanej przez Ciebie przeglądarce, odwiedź stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Obowiązek informacyjny- działania marketingowe

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indoorway sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin, KRS 0000660847, NIP 7123329089, REGON: 7123329089.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłającwiadomość e-mail na adres michal.madej@indoorway.com.

Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia

Ma Pani/Panprawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas